Bakeribygningen, Slaveriet og Provianthuset
Toldbodgaten 105, 106, 107
1632 Gamle Fredrikstad, Norway

For mer oppdatert informasjon - søk opp Bastion 5, kunst og håndverksenter på FACEBOOK

Følg oss på facebook

Bastion 5, kunst og håndverksenter
i Gamlebyen
Det hersker en spesiell ro og atmosfære på våre gamle, ærverdige festninger. I denne unike atmosfæren har vi etablert kunst og håndverksenteret, bastion5. Med grønne voller, gamle murer og mange aktiviteter håper vi at senteret skal bli et naturlig samlingspunkt. Følg med på våre aktiviteter FB

Vi er flere kunstnere som arbeider på bastion5, kunst og håndverksenter. Kom å besøk våre åpne verkstedene og oppleve keramikere, malere og glasskunstnere i arbeid.

Copyright © 2008 b a s t i o n 5